Odricanje

* Ovaj odricanje od odgovornosti navodi da nema jamstva za određene rezultate, a rezultati svakog pojedinca mogu varirati! Informacije sadržane na ovoj web stranici ne namjeravaju se tumačiti kao obećanje ili jamstvo. Nećemo biti odgovorni za bilo koji izravni, neizravni, kazneni, slučajni, posebni posljedični gubitak ili štetu koja proizlazi iz ili je povezana s upotrebom ili zlouporabom svojih proizvoda.